Τα ζώδια της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου 2019

Τα ζώδια της Τρίτης 22 Οκτωβρίου 2019

Τα ζώδια της Δευτέρας 21 Οκτωβρίου 2019

Τα ζώδια της Κυριακής 20 Οκτωβρίου 2018

Τα ζώδια του Σαββάτου 19 Οκτωβρίου 2019

Τα ζώδια της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 2019

Τα ζώδια της Πέμπτης 17 Οκτωβρίου 2019

Τα ζώδια της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου 2019

Τα ζώδια της Τρίτης 15 Οκτωβρίου 2019

Τα ζώδια της Δευτέρας 14 Οκτωβρίου 2019