Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και οποιαδήποτε υπηρεσίας αυτή περιέχει, συνιστά άμεση και πλήρη αποδοχή των κατωτέρω αναφερόμενων όρων. Συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του astrakaizodia.gr και σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνείτε με τους αναφερόμενους όρους και τις προϋποθέσεις, να μην εισέλθετε στην ιστοσελίδα μας και να μην χρησιμοποιήσετε καμία από τις υπηρεσίες που εμπεριέχει.

 

Για κάθε απορία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας, δια μέσου του αναγραφόμενου σε αυτή e-mail του διαχειριστού αυτής καθώς και με τα αναρτώμενα στην ιστοσελίδα τηλεφωνικά νούμερα επικοινωνίας.

Με την είσοδο του επισκέπτη στο astrakaizodia.gr, θεωρείται ότι ο επισκέπτης έχει λάβει γνώση των όρων χρήσεως του παρόντος δικτυακού τόπου και παραιτείται από οιαδήποτε δικαίωμα και αξίωσης που μπορεί να προκύψει από την είσοδό του στην ιστοσελίδα αυτή.

Ο διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο, αλλά και τις υπηρεσίες που εμπεριέχονται σ’ αυτόν, εν μέρει ή επί του συνόλου, καθώς και τους όρους χρήσης που εμπεριέχονται στο παρόν, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες αυτού.

Δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, διότι αυτός διατίθεται αποκλειστικά μόνο για ενήλικες. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ψευδείς δηλώσεις που μπορεί να έγιναν εκ μέρους των χρηστών και αφορούν τα αναγραφόμενα σ’ αυτές στοιχεία, που δηλώνουν την ταυτότητα του χρήστη και την ηλικία αυτού. Δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που ανακαλυφθεί από την πλευρά μας οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή ψευδή δήλωση, από την μεριά των χρηστών, τηρούμε ανεπιφύλακτα το δικαίωμα αποζημιώσεως, για οιαδήποτε ζημία ήθελε προκύψει από την πράξη αυτή.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

             Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και οι υπηρεσίες, που εμπεριέχονται σ’ αυτόν, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των κατόχων του δικτυακού τόπου αυτού και διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση των χρηστών, μη εμπορική χρήση. Η αντιγραφή, η αναμετάδοση και η αποθήκευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από την δηλωθείσα απαγορεύεται ρητώς. Το υλικό που εμπεριέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο προστατεύεται από τα δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνο με ενεργό σύνδεσμο (link).

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του astrakaizodia.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του κατόχου του astrakaizodia.gr ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το astrakaizodia.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του astrakaizodia.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα astrakaizodia.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους προαναφερόμενους όρους, οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα της απαγόρευσης και της ανάκλησης της άδειας ή και του τερματισμού της πρόσβασης του χρήστη στην ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και άνευ καμίας προηγούμενης προειδοποίησης καθώς και σε κάθε περίπτωση χρήσης της παρούσης ιστοσελίδας, για την διάπραξη ή την συνδρομή σε οποιαδήποτε παράνομη ή αξιόποινη πράξη.

Η προστασία και η χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, εκ μέρους των διαχειριστών του παρόντος δικτυακού τόπου, υπόκεινται στις διατάξεις και στους όρους της Ελληνικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα βάσει του Ν2472/1977 και τους επόμενους αυτού, περί της προστασίας του ατόμου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων αυτού και του Ευρωπαϊκού δικαίου σύμφωνα με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Οι όροι χρήσεως του παρόντος δικτυακού τόπου και οι προϋποθέσεις αυτού διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο αλλά και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση διαφοράς αρμόδια για την επίλυση αυτής ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οι προβλέψεις απηχούν προσωπικές απόψεις. H εικονογράφηση είναι ενδεικτική. Ψυχαγωγική υπηρεσία μόνο για ενήλικες. Ο δημιουργός και κάτοχος του παρόντος ιστολογίου εκφράζει αποκλειστικά δικές του απόψεις, χωρίς να είναι σε θέση να προβεί σε εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις όσον αφορά την εγκυρότητα, την επικαιρότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχει.
Επίσης δεν προτρέπει τους αναγνώστες σε δημιουργία εντυπώσεων ή σε προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης, όσον αφορά τις προγνώσεις που δημοσιεύει επί μελλοντικών θεμάτων. Και προτείνει το περιεχόμενο, γενικώς για συνειδητοποιημένους ανθρώπους.

Start typing and press Enter to search