Εύκολο Κρητικό ξεμάτιασμα, για να φύγει γρήγορα το κακό μάτι!

Απλοί τρόποι για να διαπιστώσετε αν είστε όντως ματιασμένοι!

Τι είναι το μάτιασμα;