Κρύσταλλοι: Τουρκουάζ-ο κρύσταλλος της προστασίας και της δημιουργικότητας!

ANT1-ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΕΜΙΕΡΑ 17/09/2018

Ο ορθόδρομος Χείρωνας και οι εναλλακτικές μορφές θεραπείας

Muladhara-1ο Chakra της ρίζας

Svadhistana-2ο Chakra του υπογαστρίου

Manipura-3ο Chakra του ηλιακού πλέγματος

Anahata-4ο Chakra της καρδιάς

Vishudha-5ο Chakra του λαιμού

Ajna-6ο Chakra του τρίτου ματιού

Sahashrara-7ο Chakra του στέμματος

page 1 of 2