Ανακαλύψτε τα ενεργειακά κέντρα-Chakras και ενεργοποιήστε την εσωτερική σας δύναμη και την τύχη σας

Ο ορθόδρομος Χείρωνας και οι εναλλακτικές μορφές θεραπείας

Muladhara-1ο Chakra της ρίζας

Svadhistana-2ο Chakra του υπογαστρίου

Manipura-3ο Chakra του ηλιακού πλέγματος

Anahata-4ο Chakra της καρδιάς

Vishudha-5ο Chakra του λαιμού

Ajna-6ο Chakra του τρίτου ματιού

Sahashrara-7ο Chakra του στέμματος

Τι είναι η Αύρα;

Για πολλούς η λέξη «αύρα» σημαίνει κάτι το μεταφυσικό ή το ανεξήγητο! Τι είναι, όμως, η αύρα; Οι [...]