Αν θέλετε τη συμβουλή του I Ching για ένα πρόβλημα που σας απασχολεί επιλέξτε μία απο της κάρτες για να βρείτε το εξάγραμμο-χρησμό.

Κωσταντίνος Πάππας PhD
Πρόεδρος του "Κέντρου Παραψυχολογίας και Μεταφυσικής"
Εκπαίδευση-Επαγγελματική Κατάρτιση στο Χώρο των Εσωτεριστικών Σπουδών

Τυμφρηστού 17, Χαλάνδρι, 210 6814266
www.Astro1.gr