Μηνιαίες προβλέψεις Δεκεμβρίου 2018-Καρκίνος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η εργασία σας, είναι σε πρωταρχικό επίπεδο αυτή την περίοδο και θα [...]

Μηνιαίες προβλέψεις Νοεμβρίου 2018-Καρκίνος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Οι δημιουργικές τάσεις σας, θα σας ακολουθήσουν έντονα αυτό τον μήνα, σε [...]

Ταρώ Νοεμβρίου 2018-Καρκίνος

Καρκίνος: Κάρτα Ταρώ του μήνα-Ο Ανόητος   Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Ο αυθόρμητος χαρακτήρας σας [...]

Ταρώ Οκτωβρίου 2018-Καρκίνος

Καρκίνος: Κάρτα Ταρώ του μήνα-Ο Διάβολος   Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Παρασκήνια του παρελθόντος [...]