Ημερήσιες προβλέψεις 18 Σεπτεμβρίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Οι ιδέες και τα πρωτότυπα σχέδιά σας, βοηθούν την επαγγελματική σας εικόνα. [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 17 Σεπτεμβρίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Οι πρακτικές και οργανωμένες αποφάσεις, από την μία σας δίνουν την [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 14 Σεπτεμβρίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Οι καταστάσεις που συμβαίνουν αφυπνίζουν τις σκέψεις και θα μεταβάλουν τις [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 13 Σεπτεμβρίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Αποφύγετε συζητήσεις που μπορεί να σας προκαλέσουν αρνητική διάθεση, [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 12 Σεπτεμβρίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η συγκέντρωση στον στόχο σας και στην υλοποίησή του, θα σας απομακρύνει από [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 11 Σεπτεμβρίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Οι κρυφές υποθέσεις και τα παρασκήνια του παρελθόντος, είχαν μία ελαστική [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 10 Σεπτεμβρίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Σήμερα, οι συνεργασίες με άτομα γυναικείου φύλλου, θα έχουν για σας πιο [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 8 Σεπτεμβρίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Σήμερα, μπορεί να υπάρξουν προκλήσεις στον χώρο εργασίας σας, που θα σας [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 7 Σεπτεμβρίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η επαγγελματική σας πορεία, προδιαγράφεται καλή, μέσω της επιμονής μπορείτε [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 6 Σεπτεμβρίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η διάθεση σας, είναι το εφαλτήριο για την ημέρα σας και το αποτέλεσμα που [...]