Ημερήσιες προβλέψεις 20 Μαρτίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Ο Ήλιος σήμερα εισέρχεται στον Κριό ακριβώς απέναντι σας και αυτό επηρεάζει [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 19 Μαρτίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η κακή ψυχολογία σήμερα αλλά και κάποιο αίσθημα απομόνωσης μπορεί να [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 18 Μαρτίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Αρκετά είναι αυτά που μπορεί να θέλετε να κάνετε σήμερα, όμως αποφύγετε να [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 17 Μαρτίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Σήμερα χρησιμοποιήστε τη διπλωματικότητα σας ιδιαίτερα μέσα σε συζητήσεις [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 16 Μαρτίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Σήμερα ο τρόπος που διαχειρίζεστε καταστάσεις ιδιαίτερα στα επαγγελματικά [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 15 Μαρτίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Σήμερα να είστε προσεκτικοί στον τομέα των επαγγελματικών σας, αν κάποια [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 14 Μαρτίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Για να καλυτερέψουν οι σχέσεις σας το σημαντικό είναι να προσπαθήσετε να [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 13 Μαρτίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Αποφύγετε να μεταφέρετε σήμερα το άγχος που μπορεί να έχετε σε άλλους τομείς [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 12 Μαρτίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η διάθεση να αλλάξετε πράγματα στα συναισθηματικά σας είναι έντονη, όμως [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 11 Μαρτίου 2018-Ζυγός

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Σήμερα είναι κατάλληλη μέρα ώστε να σκεφτείτε έναν καλύτερο τρόπο να [...]