Ημερήσιες προβλέψεις 18 Σεπτεμβρίου 2018-Τοξότης

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Οι εντάσεις που μπορεί να εμφανιστούν στα επαγγελματικά σας, μπορεί να σας [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 17 Σεπτεμβρίου 2018-Τοξότης

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Δείχνετε μία έντονη ευαισθησία σε ζητήματα που σας απασχολούν και αφήνετε το [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 14 Σεπτεμβρίου 2018-Τοξότης

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Ο λεπτομερής έλεγχος, που αποζητάτε να κάνετε στα επαγγελματικά σας [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 13 Σεπτεμβρίου 2018-Τοξότης

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Έχετε την δυνατότητα σήμερα, να αναδείξετε στους γύρω σας τον ευφυή τρόπο [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 12 Σεπτεμβρίου 2018-Τοξότης

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Σήμερα, μπορούν να συμβούν αρκετά απρόβλεπτα γεγονότα στον χώρο εργασίας σας [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 11 Σεπτεμβρίου 2018-Τοξότης

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Τα επαγγελματικά σας σχέδια, έχουν μία δομή και μία οργάνωση, για την [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 10 Σεπτεμβρίου 2018-Τοξότης

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η τάση να βρεθείτε με κόσμο και να επικοινωνήσετε μαζί τους, σας δίνει [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 8 Σεπτεμβρίου 2018-Τοξότης

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Αποφύγετε το άγχος, που δημιουργείται εξαιτίας της υπερφορτισμένης ψυχικής [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 7 Σεπτεμβρίου 2018-Τοξότης

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Ο οικονομικός σας τομέας, έχει αρκετά ελλείμματα και πρέπει να στρέψετε την [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 6 Σεπτεμβρίου 2018-Τοξότης

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η ευφυής σκέψη, είναι αυτή που θα σας ωθήσει να κάνετε κινήσεις που θα σας [...]