Ημερήσιες προβλέψεις 16 Ιουνίου 2018-Ταύρος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η σταθερότητά σας και οι αποφάσεις έπειτα από λεπτομερή έλεγχο, σας [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 15 Ιουνίου 2018-Ταύρος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Οι ενέργειες που θα κάνετε σήμερα, ιδιαίτερα στα επαγγελματικά σας θα είναι [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 14 Ιουνίου 2018-Ταύρος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Μην επιρρίπτετε ευθύνες στους γύρω σας και συνειδητοποιήστε τα όσα έχουν [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 13 Ιουνίου 2018-Ταύρος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Σήμερα, μπορεί να υπάρξουν κάποιες εντάσεις στα επαγγελματικά, αλλά και [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 11 Ιουνίου 2018-Ταύρος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Μην αφήσετε, να επηρεάσουν καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω σας τον [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 10 Ιουνίου 2018-Ταύρος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Οι κοινωνικές συνευρέσεις, σήμερα σας απασχολούν ιδιαίτερα. Ξέρετε ότι αυτός [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 9 Ιουνίου 2018-Ταύρος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η επανεξέταση των σχεδίων σας σε ότι αφορά τα επαγγελματικά σας, θα γίνει με [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 8 Ιουνίου 2018-Ταύρος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η σκέψη σας να αναπτύξετε τον κοινωνικό σας κύκλο, θα σας βοηθήσει στο [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 7 Ιουνίου 2018-Ταύρος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η σταθερότητα σκέψης και η συγκέντρωση στον στόχο σας, στηρίζουν την εξέλιξή [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 6 Ιουνίου 2018-Ταύρος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η διάθεσή σας, θα ρυθμίσει την πορεία της εργασίας σας, εστιάζοντας την [...]