Ημερήσιες προβλέψεις 16 Ιουνίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Οι ενέργειες του παρελθόντος, σήμερα, μπορούν να  καρποφορήσουν και να [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 15 Ιουνίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η τάση, για να δείξετε ικανοί στον χώρο εργασίας σας, σας κάνει τελειομανείς [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 14 Ιουνίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η δημιουργικότητά σας και οι επαγγελματικές σας ικανότητες, θα αναδείξουν [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 13 Ιουνίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και νέες δραστηριότητες θα σας [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 11 Ιουνίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Αποφύγετε τις αρνητικές σκέψεις, που επηρεάζουν την διάθεσή σας. Εστιάστε [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 10 Ιουνίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η μέρα, ευνοεί τις υποθέσεις που έχετε προγραμματίσει και τις συνεργασίες [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 9 Ιουνίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Οι καινοτόμες ιδέες σας, θα δώσουν μία άλλη διάσταση στην ημέρα σας. Στον [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 8 Ιουνίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Σήμερα, μπορείτε να εξετάσετε την άποψη των γύρω σας και καταστάσεις που σας [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 7 Ιουνίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Κρατήστε μια επιφυλακτικότητα σε νέα σχέδια ή συμφωνίες που θέλετε να [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 6 Ιουνίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Ο συναισθηματικός σας κόσμος, είναι φορτισμένος και αισθάνεστε ότι τα [...]