Ημερήσιες προβλέψεις 18 Σεπτεμβρίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Οι ριζικές διαφωνίες, που υπήρξαν στο επαγγελματικό σας χώρο, προκάλεσαν [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 17 Σεπτεμβρίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Ένα πνεύμα απελευθέρωσης, σας διακατέχει έντονα, σήμερα, έχοντας την [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 14 Σεπτεμβρίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Νέες συνεργασίες, μπορούν να σας ανταμείψουν στο μέλλον. Ο κοινωνικός σας [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 13 Σεπτεμβρίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η μέρα, είναι κατάλληλη για οικονομικές συναλλαγές και μπορεί να σας κάνει [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 12 Σεπτεμβρίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η ικανότητά σας, να διαπρέπετε στον επαγγελματικό σας τομέα, είναι σημαντική [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 11 Σεπτεμβρίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Οι εντάσεις και οι αρνητικές καταστάσεις, που υπήρξαν στο παρελθόν, σας [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 10 Σεπτεμβρίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Στραφείτε σήμερα, προς τον εαυτό σας και προσπαθήστε να ισορροπήσετε τις [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 8 Σεπτεμβρίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Επιδιώξτε να βρεθείτε σε χώρους που σας ωθούν προς την εξέλιξή σας, όπως και [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 7 Σεπτεμβρίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Οι σκέψεις σας σήμερα, είναι γεμάτες αισιοδοξία και σας οδηγούν σε ενέργειες [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 6 Σεπτεμβρίου 2018-Παρθένος

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Σήμερα, μπορεί να σας δοθούν απαντήσεις που περιμένατε εδώ και καιρό, από το [...]