Ημερήσιες προβλέψεις 16 Ιουνίου 2018-Ιχθύες

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η ευαισθησία σας και οι σκέψεις σας να εμβαθύνετε στον εσωτερικό σας κόσμο, [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 15 Ιουνίου 2018-Ιχθύες

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Ο ψυχολογικός σας κόσμος, σήμερα, δεν βρίσκεται σε θέση να αντιμετωπίσετε [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 14 Ιουνίου 2018-Ιχθύες

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Το πνεύμα της ελευθερίας που σας διακατέχει σήμερα, θα πρέπει να περιοριστεί [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 13 Ιουνίου 2018-Ιχθύες

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Στον τομέα των επαγγελματικών σας, πριν αναλάβετε νέες δεσμεύσεις άλλα και [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 11 Ιουνίου 2018-Ιχθύες

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Σκεφτείτε πιο πρακτικά αν σήμερα χρειάζεται να πάρετε αποφάσεις, θα σας [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 10 Ιουνίου 2018-Ιχθύες

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Μην λειτουργείτε βιαστικά σήμερα, εξάλλου η διαίσθηση σας μπορεί να [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 9 Ιουνίου 2018-Ιχθύες

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Κάποιες καταστάσεις που θα παρουσιαστούν στον επαγγελματικό σας τομέα, θα [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 8 Ιουνίου 2018-Ιχθύες

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Αποφύγετε συζητήσεις που μπορούν να προκαλέσουν εντάσεις και να σας [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 7 Ιουνίου 2018-Ιχθύες

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Ο έλεγχος των συναισθημάτων σας, είναι απαραίτητος, για να μην αφήσετε την [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 6 Ιουνίου 2018-Ιχθύες

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η ασφάλεια είναι το στοιχείο που αποζητάτε σήμερα και σας ωθεί στις ανάλογες [...]