Ημερήσιες προβλέψεις 16 Ιουνίου 2018-Δίδυμοι

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Στις επαγγελματικές σας επαφές και ιδιαίτερα με συναδελφικά πρόσωπα, θα [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 15 Ιουνίου 2018-Δίδυμοι

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Ενώ είστε το πιο επικοινωνιακό ζώδιο, σήμερα, η διάθεσή σας δεν είναι [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 14 Ιουνίου 2018-Δίδυμοι

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Σήμερα, μπορεί να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στον χώρο εργασίας σας, λόγω της  [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 13 Ιουνίου 2018-Δίδυμοι

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Κάποια παρασκήνια, μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια σήμερα. Αντιμετωπίστε τα, [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 11 Ιουνίου 2018-Δίδυμοι

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Σήμερα, θα θελήσετε να περάσετε πιο ευχάριστα την μέρα σας. Στον εργασιακό [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 10 Ιουνίου 2018-Δίδυμοι

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η εξέλιξη της εργασίας σας, θα είναι στηριζόμενη σε αποφάσεις που έχετε [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 9 Ιουνίου 2018-Δίδυμοι

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Ο υπερβολικός έλεγχος που μπορεί να προκύψει σήμερα, από άτομα του [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 8 Ιουνίου 2018-Δίδυμοι

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Μια διπλωματική στάση, σήμερα επιβάλλεται, για να σας βγάλει από κάποια [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 7 Ιουνίου 2018-Δίδυμοι

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Κάποια καινούργια πράγματα, θα σας αλλάξουν σήμερα την διάθεση και θα σας [...]

Ημερήσιες προβλέψεις 6 Ιουνίου 2018-Δίδυμοι

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα Η αυτοπεποίθηση και η αισιόδοξες σκέψεις σήμερα, θα σας βοηθήσουν να δείτε [...]